Pravidla

Rozvojovna.cz je nezávislý, nepolitický webový portál, jehož cílem je vytvořit živé a prospěšné prostředí pro sdílení znalostí a dovedností, pro sebevzdělávání a osobní rozvoj. Naší snahou je také popularizovat e-learning jako moderní, všestrannou a atraktivní formu vzdělávání.

Pravidla užívání Rozvojovny

Tvůrce kurzů, lektory i uživatele nechceme v tuto chvíli svazovat množstvím zákazů, příkazů a omezení. Očekáváme, že se při publikování příspěvků i studijní aktivitě budou řídit platným právním řádem České republiky. A to mimo jiné i v případě respektování autorských práv k zveřejňovaným materiálům.

V zájmu udržení kvality a určité úrovně obsahu portálu si vyhrazujeme právo smazat všechny nevhodné příspěvky.

Kredity

Kurzy se pořizují za virtuální platidlo Rozvojovny - kredity. Každý nově registrovaný uživatel získává do začátku 1000 kreditů za které si může pořizovat kurzy. Cena kurzů se pohybuje od 50 do 500 kreditů podle rozsahu kurzu. Smyslem kreditů je dát kurzům určitou hodnotu a motivovat uživatele k aktivitě - především k tvorbě nových kurzů.

Jak mohu kredity získat:

1000 kreditůdostává každý jako uvítací bonus při registraci
50-500 kreditů za vytvoření veřejného kurzu podle rozsahu (cenu může upravit redakce při schvalování kurzu)
5% z ceny kurzu za každého absolventa tebou vytvořeného kurzu
10% z ceny kurzu za úspěšné absolvování kurzu
3 kredity za hodnocení kurzu (1 kredit za každou hodnocenou vlastnost)
10 kreditů za like kurzu na facebooku