Rozvojovna

Rozvojovna.cz je nezávislý, nepolitický webový portál, jehož cílem je vytvořit živé a prospěšné prostředí pro sdílení znalostí a dovedností, pro sebevzdělávání a osobní rozvoj.

e-learning - moderní vzdělávání bez hranic a pro každého

Z hlediska praktičnosti, otevřenosti a efektivity jsme pro kurzy zvolili formu e-learningu. Výhody online kurzů jsou nesporné, umožňují přirozeně propojit každodenní život moderního člověka se sebevzdělávání.

Hlavní výhody e-learningu

  • Studuj kdykoliv a kdekoliv
  • Zvol si téma i lektora
  • Zvol si vlastní tempo studia
  • Sdílej zkušenosti, znalosti dovednosti pomocí vlastních kurzů